76c713fff52d60e986481fad4cdea329.jpg

Freelance Çalışırken Fatura Nasıl Kesilir?

Freelance çalışırken fatura kesilmeli mi? Hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan işlerde fatura nasıl kesilmeli?

Freelance Çalışan Kimlere Denir?

Freelance çalışan; bir şirkete bağlı olmayan ve kendi hesabına çalışmalar yürüten her zaman ofis ortamında bulunmak yerine, çoğu zaman dilediği yerden az da olsa ihtiyaçlara göre hibrit modelde çalışan kimselerdir. Günümüzde metin yazarları, grafik tasarımcılar ve yazılımcılar freelance çalışma mantığında hareket ederken danışmanlık ve eğitmenlik yapan profesyoneller de kendilerini freelancer olarak tanımlar. Burada önemli olan gerçekleştirilen faaliyetten ziyade bu faaliyet sonucunda ortada bir hizmet çıktısının olmasıdır. Aynı zaman da çalışma sistematiğinin zamandan ve mekandan bağımsız olmasını da sayabiliriz.

Freelance İşlerde Vergilendirme Nasıl Olur?

Freelance çalışma sisteminin gittikçe yaygınlaştığı günümüzde insanları en çok düşündüren konulardan bir tanesi de vergi. Vatandaşların devlete karşı en büyük sorumluluklarından bir tanesi de vergidir. Ve usulüne uygun ödenmemesi durumunda cezalarla karşı karşıya kalınması freelancerlar için bir endişe kaynağı. Ancak freelance vergi konusunda hazırladığımız bu rehberle bütün endişelerinizi gidereceksiniz. Böylelikle freelance çalışma kültürünü daha çok benimseyeceksiniz!

Freelance Çalışanların Muhasebe İşlemleri ve Vergi Yükümlülükleri Nelerdir?

Freelance çalışanların vergi sorumlulukları ve muhasebe işlemlerini doğru öğrenmeleri karşılaşacakları riskleri ortadan kaldırmak adına önemlidir. Bu kapsamda öncelikle “Freelancerlar vergi öder mi?” sorusunu cevaplamalıyız.

Türkiye’de kanunlar gereği bir kazanç elde eden herkes bu kazancı üzerinden belirli koşullar altında devlete vergisini öder. Ancak bu kazancın hangi faaliyet kapsamında gerçekleştiği vergi konusunu netleştirmektedir. Burada önemli olan freelancer tarafından sunulan hizmetin ‘Serbest Meslek Kazancı’ ya da ‘Arızi Kazanç’ kapsamında olup olmadığıdır. “Arızi” ibaresinden kasıt işin gelip geçici yani tek/bir iki seferlik olması, diğer bir deyişle sürekliliğinin olmamasıdır. Detayları Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde anlatılan bu faaliyetler açısından kazanç belirlendikten sonra vergi yükümlülüğü belirlenmektedir.

Freelancer, faaliyetini sürekliliğe dökmüşse ve kazanç elde ediyorsa bu durumda ‘Serbest Meslek Kazancı’ söz konusu olur ve vergi yükümlülüğü ortaya çıkar. Ancak devamlılık yoksa yıllık toplam 58.000 TL’ye kadar olan ‘Arızi Kazanç’ istisna olarak kabul edilmektedir. Bu tutarın üzerine çıkıldığında ise ‘Serbest Meslek Kazancı’ söz konusu olmuş olur. Bu durumda freelance çalışırken fatura kesme zorunluluğu ortaya çıkar.

Freelance Çalışırken Fatura Nasıl Kesilir?

Freelance çalışanlar için verdikleri hizmet karşılığında vergilerini de ödeyerek hizmet bedellerini almak ancak fatura kesmekle mümkün olur. Bunu mümkün kılan da bir şirket

kurmaktır. Şahıs ya da Sermaye Şirketi kuran freelancerlar bu şirket üzerinden fatura düzenleyerek gelirlerini muhasebeleştirirler. Bir şirketi olmayan freelancerlar içinse ‘Serbest Meslek Makbuzu’ ya da ‘Gider Pusulası’ kullanabilirsiniz. Bu seçenekler vergi sorumlulukları nedeniyle karşı karşıya kalınacak problemleri ortadan kaldırmaktadır.

Şahıs Şirketi Nasıl Fatura Keser?

Freelance çalışanlar için fatura zorunluluğunun ortaya çıkmasıyla freelancerlar bir şahıs şirketi kurmayı tercih eder. Gerek maliyetler gerekse de şirketin ödeyeceği vergi tutarları değerlendirildiğinde şahıs şirketi kurmak daha mantıklıdır. Şahıs şirketi kuran freelancerlar daha sonra kullanacakları muhasebe sistemleri aracılığıyla fatura düzenleyebilmektedir. Ancak fatura düzenlenirken tutarların ve şirket bilgilerinin doğru girilmesi oldukça önemlidir. Bu işlemleri halletmek ve freelancerların hayatlarını kolaylaştırmak için hizmet veren platformlar da günümüzde oluşmaya başladı.

Şahıs Şirketi Yurtdışına Fatura Kesebilir mi?

Şirketler, verdikleri hizmet karşılığında aldıkları ödemelere yönelik fatura düzenleyerek kazançlarını resmi anlamda ispat ederler. Bu ispat hem kazancın vergilendirilmesini hem de olası mali denetimlerde oluşabilecek problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlar. Şahıs şirketleri için fatura kesmek adına hizmet sunulan firmanın Türkiye’de ya da yurtdışında olması fark yaratmaz. Burada önemli olan faturanın doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlenmesidir.

Şahıs şirketi yurtdışı faturası düzenlerken KDV tutarı yazmaz. Bunun yanı sıra ödemenin hangi tutar üzerinden gerçekleştirileceğine dair bilgiler yer alır. Şirket kurucusu yabancı olmadığı veya ortakların %50’den fazlası yabancı olmadığı müddetçe Türkiye’de yabancı para birimiyle fatura kesilemez. Yabancı para birimleriyle gerçekleşecek ödemeler için faturaya kur değeri yazılarak TL cinsinden tutar da girilmelidir.

Icon