Proje Yönetimi Hizmetleri

Proje Yönetimi Hizmetleri
Proje Yönetimi Hizmetleri
Proje Yönetimi Hizmetleri

Workflex kurumların proje yönetim hizmetleri ihtiyacına cevap verirken, bağımsız çalışanlar için de yeteneklerini sergilemenin doğru adresi.

Projenizi yönetirken zorluklarla karşılaştığınızı mı düşünüyorsunuz? O halde bu zorlukları ortadan kaldırmanızı sağlayacak Proje Yönetim Hizmetleri ile bir araya gelmenin tam zamanı. Kaliteli ve her anlamda beklentilerinize cevap verecek bir yaklaşım için bağımsız olarak hizmet veren profesyonelleri tercih etmeyi deneyebilirsiniz. Kaliteli hizmet, akılcı çözümler ve yüksek standartlarda performans için yapmanız gereken sadece doğru freelancer ile bir araya gelmek!

 

Proje Yönetim Hizmetleri Nedir?

Kurumların proje oluşturma süreçlerinde genellikle profesyonel desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir. Çünkü projeler planlamadan yönetime kadar her aşaması zorluklar içeren bir süreçtir. Bu çerçevede düşünüldüğünde bir kurum için proje yöneten bir profesyonelden destek alması şart oluyor. Söz konusu durumda bir istihdam sürecinin zaman kaybı ve risk anlamına gelmesi bağımsız destek ihtiyacını gündeme getirir. Özellikle de sektörün en iyilerini projeye müdahil etmenin yolunu sunan Proje Yönetim Hizmetleri sayesinde başarıya ulaşmak çok daha kolaydır.

Kurumların büyüklüğü ve sürdürmeyi arzu ettikleri proje ne olursa olsun amaç daima daha kaliteli bir sonuca kapı aralamaktır. Bu çerçevede doğru bağımsız danışman ile iletişime geçerek başarı odaklı bir yaklaşıma odaklanmak en doğru çözümdür.

 

Proje Yönetim Hizmetleri Neden Gereklidir?

Yönetim kademesi oldukça güçlü ve sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren kurumların dahi projeleri için dışarıdan destek aldıkları görülmektedir. Bu yaklaşım bir eksikliğe işaret etmekten ziyade daha başarılı olmanın anahtarıdır. Workflex bu konuda gerekli çözümleri hedeflerken kurumların başarısını daha yüksek standartlarda bir noktaya taşımayı amaçlamaktadır.

Bir özgür çalışan olarak profesyonel kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilirsiniz. Ayrıca bir kurum olarak da Workflex bağlantısıyla alanında en iyi olan özgür çalışanlarla bir araya gelebilirsiniz. Kaliteli, çözüm odaklı ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap verecek bir proje sürecinde aşağıdaki avantajlara kapı aralamak mümkündür.

 • Projenin eksikliklerinin saptanması kolaylaşırken daha kaliteli bir yönetim süreci gerçekleşir,
 • Yönetimsel anlamda eksik ya da yanlış planlanan işlerin daha makul bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanır,
 • Maliyet yönetiminin daha makul bir şekilde tamamlanması mümkün olur,
 • Kurumların ihtiyaç duydukları ve hedefledikleri başarıya ulaşmak için kaynak harcamaları azalır,
 • İş bitirme sürecinin daha hızlı ve süreçlerin daha pratik bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olur,
 • Rakiplerle rekabette daha başarılı sonuçlar ortaya çıkar.

 Tüm bu detaylar değerlendirildiğinde amaç tamamen daha kaliteli çözümler ve başarı odaklı bir yaklaşımdır. Bu çerçevede yapmanız gereken sadece Workflex ayrıcalıklarından fayda sağlamak olmalıdır.

 

Hangi Firmalar Proje Yönetim Hizmeti Alır?

Projesinde başarıyı kesin kılmak isteyen her kurum için yönetim süreçlerini başarıya ulaştırmak bir zorunluluktur. Çünkü proje yönetiminin yanlış, eksik ya da farklı nedenlerle sorunlu olması uzun vadede başarısızlığın en büyük temellerinden bir tanesi olacaktır. Bu çerçevede firma büyüklüğü, kapsam ve proje hedefleri ne olursa olsun bir kurumun amacı sürdürülebilirlik olmalıdır.

Bağımsız çalışanlar tarafından tam anlamıyla karşılanacak olan hizmetler kapsamında kaliteye ve sürdürülebilirliğe ulaşmak mümkün. Bu aşamada sadece titiz bir seçim sürecinin gerekli olduğunu vurgulamak yeterli olacaktır. İster bir firma yöneticisi ister bir bağımsız danışan olarak beklentilerinize cevap vermek adına en ideal çözümleri tercih edin!

Proje Yöneticisi Ne Demek?

Projenin hazırlık sürecinden tamamlanmasına kadar tüm süreçten ve detaylardan sorumlu kişiye proje yöneticisi denir. Proje için ekip kurmak ve koordinasyonu sağlamak da proje yöneticisinin görevleri arasında yer alır.

 

Proje Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Proje yöneticisi pozisyonunda çalışan kişilerin görevleri bağlı bulundukları sektörlere göre değişiklik göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, gıda sektöründe çalışan bir proje yöneticisinin sorumlulukları ile reklam ajansında çalışan proje yöneticisinin sorumlulukları farklılık göstermektedir. Proje yöneticisinin çalışma şekli, yarı zamanlı, tam zamanlı ya da proje bazlı olabilir. Proje yöneticisinin görevleri şu şekilde özetleyebiliriz.

 • Projenin fikir ve zaman haritası ile ilgili sunumları hazırlar.
 • Proje sürecinin sağlıklı ilerlemesi adına toplantılar düzenler.
 • Oluşturduğu proje takımının iletişimlerini sağlar.
 • Projenin sağlıklı ilerlemesi adına hedef teslim zamanları oluşturur.
 • Takım performans kontrolü yapar.
 • Proje bütçe yönetimi ve kontrollerini yapar.
 • Proje içerisindeki değişikliklerin etkisini denetler.
 • Proje takımı ile ilgili eğitim ve seminer içeriklerini oluşturur, gerekli düzenlemeleri yapar.

 

Proje Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir? 

Proje yönetimi ile ilgili kendini geliştirmek, bu mesleği yapmak isteyenler özel eğitim kurumlarının hazırladığı programlara katılabilirler. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar proje yöneticisi sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

Proje Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

Proje yöneticisinin deneyim sahibi olması önemli bir etken olsa da en çok sorumluluk sahibi olması beklenmektedir. Diğer beklentiler projelere göre değişiklik gösterebilir. Bu pozisyonda çalışacak kişilerden beklenen başlıca beklentiler şunlardır:

 • Söz konusu sektörde tecrübeli olması.
 • İnsan ilişkilerinde başarılı bir iletişime sahip olması.
 • İnsan kaynakları ile uyum içinde olması.
 • Office programları başta olmak üzere yönetilen proje için gereken programları biliyor olması.

 

Proje Yöneticisi İlanı Başvurularında Nasıl Öne Çıkarsınız?

 • Alanınız ile ilgili eğitimlere katılarak yetkinliğinizi artırabilir ve sertifika sahibi olabilirsiniz.
 • Sektörel buluşma ve toplantılara katılarak iletişim ağınızı genişletebilirsiniz.
 • Özgeçmiş dosyanızda referanslara ve önceden içerisinde yer aldığınız çalışmalara ve bulunduğunuz projelere yer verebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Ar-ge Sorumlusu Ne Demek?

Firmaların organizasyonel ihtiyaçlarının karşılaması, yeni ürün kalemlerinin belirlenmesi, bunların kullanım sahalarının belirlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili süreci yöneten kişilerdir.

 

Araştırma Geliştirme / Arge Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 

Yeni program ve protokolleri, sorumlu olduğu ürün ya da kuruluş adına araştıran, gerekli planlamayı yapan kişiler Ar-Ge Sorumlusu olarak çalışır. Ar-Ge üzerine çalışan kişilerin diğer görevleri şunlardır;

 • Firmanın hedefleri doğrultusunda inovasyon faaliyetlerine öncülük etmek.
 • Planlama ve uygulama arasındaki takvimde yeni ürün araştırma sürecini denetlemek.
 • Markanın kimliğine göre yeni teknolojik ürün ve üretim sürecini belirleyip şirket işleyişine dahil etmek.
 • Araştırma projelerini denetlemek, alınan verilerin analizini yapmak, alınan bulgulara dayalı öneriler sunmak,
 • Araştırma yapılan projelerin sahasını değerlendirmek, araştırmaların planlanan sürede ve öngörülen bütçede sonuçlanmasını sağlamak.
 • Personelin verimini artırmak ve yetenek gelişimini doğru bir şekilde gerçekleştirmek için en uygun programları önermek.
 • Araştırmanın tüm gelişim aşamalarını raporlamak ve ilgili birimlere bildirmek.
 • Pazarlama birimi ile ortak bir çalışma yürütmek.

 

Araştırma Geliştirme / Ar-ge Sorumlusu Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Şirketlerin içinde bulunduğu sektöre göre değişkenlik göstermekle beraber Ar-Ge sorumlusunun da farklı bölümlerin en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları gerekir. Yine de yaygın olarak üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji gibi ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

 

Araştırma Geliştirme / Ar-ge Sorumlusunda Olması Gereken Özellikler

Yeni ürün geliştirme sürecinin her adımını yakından denetlemesi gereken Ar-Ge sorumlusunun, ayrıntılara dikkat etme konusunda keskin bir yeteneğe sahip olması gerekmektedir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yeni ürünler üzerine çalışmalar yapıp problemleri pratik bir şekilde çözümleyip yaratıcılık becerilerine sahip olmak.
 • Kişileri kontrol edebilecek liderlik vasıflarına sahip olmak.
 • Sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak.
 • Raporlama noktasında kusursuz bir çalışma pratiğine sahip olmak.
 • Doğru karar verebilmek ve süreçlerin sorumluluğunu üstlenebilmek.

Scrum Master’ın görevlerine eğilmeden var olduğu özelliklere değinmek daha doğru olacaktır. Scrum Master (Scrum Guide) bulunduğu kurumdaki proje görevlerine destek veren, ayrıca bu desteği sağlarken herhangi bir görev ataması ile değil gönüllü olarak yapan kişilerdir. Bu süreçte rehber gibi davranırlar.

 

Scrum Master Özellikleri Nelerdir? 

Scrum Master birçok kişi tarafından ‘Çevik Koç’ olarak tanımlanır. Burada değinilen nokta hizmet içindeki gönüllü liderlik vasfıdır. Bu benzetmenin nedeni ise metafor olarak grupları dinamize edip onlara önderlik etmesi gösterilebilir. Sorumlu olduğu toplulukları korur, dizayn eder, bir yol haritası içinde onları sonuca ulaştırır.

Scrum Master gönüllü liderlik olduğu için bir seçim süreci olmaz. Gönüllü adaylar arasından çıkar (Development Team üyeleri de aday olabilir.) Ekip, gönüllü adayları oylayarak Scrum Master’ını seçer.

 

Scrum Master’ın Görevleri Nelerdir?

Scrum’ın eşlik ettiği takım tarafından bilindiği ve takımın değerlerine yönelik bir bilinç düzeyine sahip olduğu için, Scrum Master olunabilir. Yani detaylı açıklamak gerekirse Scrum Master koçluk rolü üstlenmiş ve bu rolün gerekliliği olan işleri kolaylaştıran, ekibin verimliliğini arttıran, ekipteki kişileri olumlu yönde motive eden kişidir. Bu süreçte şeffaf bir şekilde ekibe liderlik ederler. Proje süreçlerinde takımın motivasyonunu yükseltmek için çeşitli çalışmalar yaparlar.

 

Scrum Master Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Scrum Master olmak için Certified Scrum Master (CSM) sertifikasını almak gerekir. Bu eğitimi almak isteyenler, özel kurumların hazırlamış olduğu programı alabilirler. Eğitim sonunda ’Scrum Master Sertifikası’ alırlar.

Icon