Finansal Hizmetler

Finansal Hizmetler
Finansal Hizmetler
Finansal Hizmetler

Workflex kurumların finansal hizmetler ihtiyaçlarına cevap verirken, bağımsız çalışanlar için de yeteneklerini sergilemenin doğru adresi.

Workflex; işveren ve bağımsız çalışanların buluşma platformu misyonuyla Finansal Hizmetler kapsamında iş/hizmet fırsatlarını ön plana çıkarıyor. Finansal alanda desteğe ihtiyacı olan kurumların personel ihtiyaçlarına cevap vermek mümkün oluyor. Aynı zamanda bağımsız çalışanlar için de yetenek ve bilgi birikimini pazarlamak olası. Peki işveren ya da bağımsız çalışan olarak finansal hizmet alanında en iyiyi yakalamaya ne dersiniz? Workflex ile birbirinden avantajlı çözümlere ulaşın!

 

Finansal Hizmetler Nedir?

Finansal hizmetler; sermaye, muhasebe, yönetim, denetim ve diğer bütün süreçleri kapsayan parayla alakalı en önemli konulardandır. Kurumların hem iç hem de dış ilişkilerde güçlü olabilmek adına yönetmesi gereken finansal süreçlerde profesyonel desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Muhasebe kayıtlarının tutulması, sermayenin verimli bir şekilde kullanılması ve kanuni sorumlulukların yerine getirilmesi finansal hizmetler adı altında ele alınır.

Markalar/işletmeler için sürdürülebilirlik anlamına gelen ‘Finansal Hizmetler’ profesyonel bir yaklaşımla karşılanmadığında sorunların baş göstermesi mümkündür. Bu nedenle de finansal anlamda bütün sürecin titizlikle sürdürülüyor olmasından emin olunmalıdır. Bunun en iyi yolu Workflex platformuna kayıtlı bağımsız çalışanlar tarafından sunulan hizmetlere başvurmak olacaktır.

 

Finansal Hizmetlere İhtiyaç Duyulmasındaki Sebepler Nelerdir?

Finansal olarak güçlü kalmak isteyen işletmelerin çok büyük bir kısmı finans alanında profesyonel desteğe başvurmaktadır. Bunun nedeni işletmeler için farklılık gösterse de genel olarak verimlilik ve sürdürülebilirlik en önemli ilkelerdir. Bir işletme olarak profesyonel destek almak ya da bir freelancer olarak profesyonel destek sağlamak adına siz de Finansal Hizmetler alanında çözümlere bakabilirsiniz. Müdahil olacağınız bu hizmet süreci sayesinde aşağıdaki durumların farkında olmanız şart!

Workflex kanalıyla ulaşılan finansal hizmetler;

 • İşletmelerin ekstra maliyetlere katlanmasını önler,
 • İşletmelerin ekstradan personel işe alma süreçleriyle karşılaşmasının önüne geçer,
 • Süreçlerin hızlı, hatasız ve pratik bir şekilde tamamlanmasında profesyonellik sağlar,
 • Bağımsız çalışanlar için güçlü, saygın ve kaliteli kurumlarla iş birliğini mümkün kılar,
 • Hem işletme hem de bağımsız çalışanlar açısından karşılıklı bir kazan kazan stratejisini gündeme getirir,
 • Bağımsız çalışma mantığında da olsa iş süreçlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığını sağlar.

Tüm bu fırsatlar değerlendirildiğinde, bir işletme/marka için finansal hizmetler alanında Workflex’e kayıtlı bağımsız çalışanlar ile çalışmak daima avantaj sağlar. Bu nedenle de bağımsız yetenekler ile markalar arasında köprü görevi gören Workflex ile kazançlı bir iş ortaklığı kurmak mümkündür.

 

Hangi Firmalar Finansal Hizmete İhtiyaç Duyar?

Satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan her kurumun finansal anlamda desteğe ihtiyacı vardır. Firmaların kendi bünyelerinde personel çalıştırmaları genellikle daha çok tercih edilen seçenek olsa da, iş yükü çok fazla olmayan ve bir personeli işe alarak gider oluşturmak istemeyen işletmeler için bağımsız çalışanlardan finansal hizmet desteği almak çok daha makul bir seçenektir.

Bağımsız olarak finansal hizmet alan işletme ve firmalar konusunda herhangi bir sınırlamadan söz etmek mümkün olmasa da ‘Muhasebe ve Finans Departmanı’ olan işletmelerden ziyade daha butik işletmelerde bu hizmetin daha ideal olduğunu ifade etmek gerekir. Bu çerçevede finansal hizmetlerden faydalanarak hem süreci hem de maliyet yönetimini verimli bir noktaya taşıyabilirsiniz!

 

Workflex ile Bağımsız Çalışanlara Ulaşın

Yeni Nesil İşgücü anlayışıyla çözüm üreten Workflex hem işveren hem de bağımsız çalışanlar arasında güçlü bir ilişkinin temellerini atıyor. Talep edilen hizmete en uygun profesyonelin tespit edilmesiyle hizmet sürecinin başlaması mümkün oluyor. Üzerinde anlaşılan maliyet çerçevesinde hem kaliteli hem de verimli bir hizmet süreci gerçekleşiyor. Yeni Nesil Çalışma Sistemi olan ‘Bağımsız Çalışma’nın avantajlarını hem bir marka yöneticisi hem de becerileriyle fark yaratan biri olarak yaşayabileceksiniz.

Muhasebe Sorumlusu Ne Demek?

Muhasebe sorumlusu şirketin finansal hesaplarının denetimi, koordinasyonu, muhasebe defterlerinin eksiksiz ve zamanında işlenmesi ve periyodik muhasebe faaliyetlerini gerçekleştirmek ile sorumludur.

Muhasebe Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Muhasebe sorumlusunun temel görevi görev ya da yetki aldığı şirketlerin mali tablolarının paydaşlara sunulacak şekilde hazırlanması ve kurallara uygun bir şekilde incelenmesidir. Bu etiket ile görev alan kişilerin başlıca sorumlulukları şu şekilde;

 • Görev aldığı şirketlerin finansal analizlerini çıkartmak
 • Müşterilerin ya da şirketin gelir-gider kalemlerinin analizini yapmak
 • Şirket için günlük olmayan finansal olayların (birleşme, iflas gibi) konularda tavsiyelerde bulunmak
 • Vergi mevzuatlarına hakim olmak,
 • Şirket bordroları ile ilgili aksiyonlar almak
 • Finansal ve mali tutarsızlık varsa nedenlerini öğrenmek, sorunu gidermek.
 • Yönetim tarafından istenebilecek tüm mali raporları periyodik olarak hazırlamak
 • Dönem sonlarında (aylık, çeyrek sonu, yıl sonu gibi) süreci yönetmek
 • Piyasa eğilimlerini analiz etmek, verileri yorumlamak ve iş verimliliği konusunda aksiyon almak.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ve korunması  

Bütçe Planlama Uzmanı Ne Demek?

Bütçe Planlama Uzmanı, şirketin kaynakları doğrultusunda maliyet analizi yapmak ve finansal planlamaları yapmakla yükümlüdür. Periyodik olarak kısa ve uzun vadeli bütçeler konusunda firmalara yol gösterir.

Bütçe Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hizmet verdiği firmanın finansal bel kemiği olan bütçe planlama uzmanları bütçeleme sürecinin tamamını yönetmekle yükümlüdür;

 • Şirket hedefleri ile örtüşen finansal planlar konusunda karar alımını üstlenmek
 • Departmanların hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan bütçe hedeflerini toplamak ve alt kırılımlarını incelemek
 • Geçmiş finansal dönemi incelemek ve kar/zararları değerlendirmek.
 • Departmanların yönetim kadrosuna ve personeline uygun bir şekilde bütçede değişiklik yapmak.
 • Bütçe sunumunda değerlendirilmesi için gelen verileri analiz etmek ve şirket bünyesinde alınacak tüm operasyonların finansal durumunu gözden geçirmek.
 • Periyodik aralıklarla bütçe takibi gerçekleştirmek
 • Departman yöneticilerine bütçe kalemlerinin kullanılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak
 • Bütçede oluşan farklılıklara dair raporları oluşturmak
 • Onaylanmış bütçelere dair süreçlere uymak
 • Şirket bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dair hassasiyet göstermek

Mali Analist Ne Demek?

Şirketlerin finansal enstrümanlarını yani nakit akım tablosu, bilanço, vergi öncesi kar gibi çeşitli tabloların analizini yapan kişilere mali analist denir. Bu pozisyonda çalışan kişiler yıllık bütçe çalışmaları ve muhasebe kayıtları gibi mali çalışmalarda da yer alır.

Mali Analist Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kurumun finansal geleceği için tahminlerde bulunmak
 • Mali tablolar aracılığı ile şirketin verimliliğini arttırmak adına yeni finansal modeller oluşturmak
 • Varlık amortismanları hakkında bilgileri takip etmek, sermaye harcamaları hakkında değerlendirme yapmak.
 • Yatırım kararları sürecinde gerekli olacak endüstriyel ve finansal koşulları finansal bilgiler öncülüğünde tahmin etmek
 • Finansal analizler ve raporları sürekli takip edip finans departmanı üyeleri ile koordineli bir şekilde çalışmak, gerektiğinde yönetime bildirmek
 • Şirketin gelecek finansal bütçelerinin hazırlanmasında süreçte yer almak

Mali Analistte Olması Gereken Özellikler

 • Şirketin mali ekibi ile koordineli çalışmak ve iş birliğine açık olmak
 • Rakamlar ve bunların şirket için anlamının ne demek olduğu konusunda yorumlama yeteneğine haiz olmak, analitik düşünme ve çalışma becerisine sahip olmak
 • Şirket kültürüne ve iç işleyişine uygun hareket etmek
 • Finansal tablolar başta olmak üzere kendisi ile paylaşılan karmaşık verileri analiz edebilmek, buna uygun aksiyon planı çıkarabilmek.
Icon